چگونه می توان یک پایان نامه نوشت

چگونه مي توان يك پايانه نامه نوشت

اثر اومبرتو اِكو دانشمند و اديب ايتاليايي

ترجمه و تدوين:‌ غلامحسين معماريان

چاپ اول: 1372

ناشر: دانشگاه علم و صنعت

تعداد صفحات: 177 (قطع وزريري)

اين كتاب با هدف آشنايي دانشجويان با روش تدوين يك رساله دانشگاهي ترجمه شد. اين كتاب مورد استقبال شديد دانشجويان دانشگاههاي ايتاليا قرار گرفته و بارها تجديد چاپ شده است.

در سال 1370 هنگاميكه اين كتاب را ترجمه كردم منابع بسيار كمي درباره موضوع يافت مي شدند. هزاران رساله دانشجويي شكل مي گرفت اما ساختاري ضعيف داشتند. در ترجمه سعي شد كه با محتوي كتاب با شرايط فرهنگي ايران سازگاري داشته باشد.

اين كتاب براي كساني مفيد است كه با امكاناتي معقول بتوانند ساعاتي از روز را وقف مطالعه و تحقيق كرده و پايان نامه اي را آماده نمايند كه درنهايت به آنها رضايت روشنفكرانه داده، بعد از فارغ التحصيلي نيز قابل استفاده باشد .

در حقيقت نوشتن يك پايان نامه عبارت از انجام اين كارهاست:

1-    تعيين يك موضوع دقيق؛

2-    جمع آوري مدارك واسناد مربوط به آن؛

3-تنظيم اين مدارك؛

4-بررسي مجدد عنوان با درنظر گرفتن مدارك جمع آوري شده؛

5-شكل دهي بنياني به تمامي نظريات قبلي؛

6- نوشتن آن به روشي كه خواننده منظور ما را بفهمد و اگر خواست خودش براساس همين مدارك موضوع را پيگيري كند قادر به دست يابي مدارك باشد.

این کتاب ساختاری متفاوت با کتابهای کلاسیک روش تحقیق دارد که با هنرمندی مولف ایتالیایی آن در بخشهای متنوع تهیه گردیده است.