آشنايي با معماري اسلامي ايران

تأليف استاد پيرنيا

تدوين: غلامحسين معماريان

ناشر: دانشگاه علم و صنعت چاپ 1 تا 8

سال 1371

تعداد صفحات: 391      قطع وزيري

 

اين كتاب بخش دوم درسهاي استاد پيرنيا در دانشكده معماري بین سالهای 1365 تا 1370   را در برمي گرفت.

سپس پس از پرداختن به سبک شناسی در نیمسال نخست ، بحث درباره ی اندام های معماری در دوران اسلامی ارایه می شد .

. با توجه به اينكه اندامهاي معماري ايراني را مي توان در دو دوره تاريخي پيش و پس از اسلام ديد و تعدد آنها به گونه اي است كه در ظرف زماني يك كلاس نمي گنجید استاد پیرنیا صرفاً به اندامهايي كه در دوران اسلامي شكل گرفته و يا رواج يافته اند مي پرداخت. برخی عناوین کتاب شامل موارد زیر می باشند:

شهر

خانه

مدرسه

مسجد

کاروانسرا

باغ

ساختمانها درون و برون شهری

و….