مسجد جامع اصفهان

تصنیف: غلامحسین معماریان

 سازمان میراث فرهنگی و وزارت مسکن و شهرسازی

 1389

تعداد صفحات: 224 قطع رحلی