دانشنامه ی جهان اسلام

خانه در جهان اسلام

غلامحسین معماریان و گروه همکار

در دانشنامه جهان اسلام,

بنیاد دانشنامه

 ۱۳۹۰

مقاله خانه در جهان اسلام حدود ۱۲۰ صفحه از یک مجلد دانشنامه را در بر می گیرد.

مقالات با همکاری گروه زیادی از محققین تهیه گردید و فهرست زیر را شامل می شود:

سرآغاز

واژه شناسی و ریشه ها

خانه در ایران بزرگ

سرزمین شام: خانه در سوریه

سرزمین شام: خانه در فلسطین

خانه مصری

خانه یمنی

خانه در ترکیه

خانه تونسی

خانه در عربستان سعودی

خانه در عراق

خانه در بحرین

خانه در آسیای میانه و افغانستانگ

خانه در شرق دور و مالزی

نام اعضای گروه تحقیق:

خانه در ایران بزرگ: آرزو صدوقی، آسیه ابراهیمیان، گلنار ایرانپور بروجنی

 معماری خانه های سوریه: سید هادی امامی، حامد موحدیان

 خانه های فلسطین: بهزاد وثیق

خانه های مصر: لیلا پهلوان زاده

خانه یمنی: هادی صفایی پور،‌ روح الله سعادت پور

 خانه های ترکیه: شهناز فرمانی

معماری خانه های تونس: مهسا واقفی

خانه های عربستان: مهدیه معینی و  امینه انجم شعاع و آرزو صدوقی

خانه‌های سنتی اسلامی در مالزی: محمد تاج الدین و مائده ناظری

خانه عراقی: احسان فتوحی

خانه های بحرین: خانم عطار موسوی

واژه شناسی و ریشه ها: خانم فاطمه نصراللهی

واژه شناسی: دکتر علی محمد رنجبر کرمانی

مفهوم شناسی: مهندس محمد هاشمی طغرالجردی