دانشنامه ی جهان اسلام

خانه در جهان اسلام

غلامحسین معماریان و گروه همکار

در دانشنامه جهان اسلام,

بنیاد دانشنامه

 1390

مقاله خانه در جهان اسلام حدود 120 صفحه از یک مجلد دانشنامه را در بر می گیرد.

مقالات با همکاری گروه زیادی از محققین تهیه گردید و فهرست زیر را شامل می شود:

سرآغاز

واژه شناسی و ریشه ها

خانه در ایران بزرگ

سرزمین شام: خانه در سوریه

سرزمین شام: خانه در فلسطین

خانه مصری

خانه یمنی

خانه در ترکیه

خانه تونسی

خانه در عربستان سعودی

خانه در عراق

خانه در بحرین

خانه در آسیای میانه و افغانستانگ

خانه در شرق دور و مالزی

نام اعضای گروه تحقیق:

خانه در ايران بزرگ: آرزو صدوقي، آسيه ابراهيميان، گلنار ايرانپور بروجني

 معماری خانه های سوریه: سید هادی امامی، حامد موحدیان

 خانه های فلسطین: بهزاد وثیق

خانه هاي مصر: ليلا پهلوان زاده

خانه يمني: هادي صفايي پور،‌ روح الله سعادت پور

 خانه های ترکیه: شهناز فرماني

معماری خانه های تونس: مهسا واقفی

خانه های عربستان: مهدیه معینی و  امینه انجم شعاع و آرزو صدوقی

خانه‌هاي سنتي اسلامي در مالزي: محمد تاج الدين و مائده ناظری

خانه عراقي: احسان فتوحي

خانه های بحرین: خانم عطار موسوی

واژه شناسی و ریشه ها: خانم فاطمه نصراللهی

واژه شناسي: دكتر علي محمد رنجبر كرماني

مفهوم شناسي: مهندس محمد هاشمي طغرالجردي