تحقیق در معماری گذشته ایران

تأليف: استاد محمد كريم پيرنيا

تدوين: غلامحسين معماريان

ناشر: دانشگاه علم و صنعت

سال چاپ: 1378 چاپ اول

تعداد صفحات: 120 قطع وزيري

بين سالهاي 1371 تا 1373 قبل از عزيمت براي تحصيل دوره دكتري در خارج از كشور، چندين بار در خانه استاد به حضور ايشان رسيدم. قصد بر اين بود كه با انتخاب موضوعاتي خاص نظرات استاد را در يك كتاب گردآوري كنم. متأسفانه بدليل كسالت استاد،  قادر به ادامه كار نشدم تا اينكه در سال 1376 خبر رحلت ايشان را در شهر منچستر شنيدم.

پس از بازگشت بر اين شدم تا محتواي جلسات را در اختيار دوستداران معماري ايراني قرار دهم.

هدف اصلي از انتشار اين كتاب آشنايي با مسيري است كه يك استاد بزرگ معماري ايراني طي كرده تا به اين درجه از معرفت رسيده است.

بخشي از اين مسير در زندگي نامه استاد تعريف شده است. بخش ديگر كتاب به نظرات خود استاد درباره مسير حرفه اي تحقيق در معماري گذشته اختصاص داده شده است:

اين دو بخش به شكل زير سازمان دهي شده اند:

بخش نخست: زندگي نامه استاد پيرنيا از زبان خود

دوران كودكي

دوران دانشگاه

پس از دانشگاه

وزارت فرهنگ و هنر

تدريس در دانشگاه

بخش دوم: تحقيق در معماري گذشته ايران

مقدمه

انتخاب موضوع

منابع تحقيق

منابع معاصر ايراني

منابع خارجي

بنا

بخش سوم: ‌ارمغانهاي ايران به جهان معماري: گنبد

بخش چهارم: ارمغانهاي ايران به جهان معماري جناغ و کلیل

بخش پنجم: بيماري بولوار