چگونگی ارائه ی پروژه ی مسجد جامع یزد توسط دانشجویان

1- برای کار رنگی (ماکت تصویری)

1-1- کل کار بر روی شاسی mdf (با توجه به طول و عرض زیاد 8 میلیمتر باید باشد ولی در صورتی که دیدید 3 میلیمتر جواب میدهد از آن استفاده کنید)

  • نکته ی مهم : کلیه ی کارهای تمام گروه ها باید در همین فرمت ارائه شود و از لحاظ کیفیت ارائه به همین نحو باشد.

1-2- لبه ها و اجزای آجری که در نمای کار دیده می شود از چوب برش خورده باشد.(پیشنهاد ما برای همه چوب راش می باشد ولی در صورتی که توافق جمعی بر چوب دیگری بود با توجه به فرمت ارائه از همان استفاده کنید)

1-3- درون قاب نما ها و طاقچه ها ی موجود در نمای مسجد میتواند به روش پرینت رنگی بر روی مقوا یا فوم پر شود.

1-4- در هیچ سمت کار ما یک بخش تیره رنگ زمخت نداریم.تمام فضا های دور و نزدیک در مقطع با در نظر گیری اولویت وضوح تصویر باید رعایت شود.

1-5- مقیاس کار برای تمامی کارها 1 به 25 (25/1) می باشد.

1-6- کیفیت تصاویر چاپ شده باید بسیار خوب و با وضوح کامل باشد.

2- برای کار ترسیمی (cad)

2-1- چاپ باید به صورت رنگی با قرار دادن تمام جزئیات با همان مقیاس صورت بپذیرد.

2-2-  کارها از لحاظ کیفیت باید در سطح بالاتری نسبت به درس برداشت ارائه شود بنا براین در نظر گیری هارمونی رنگی، جزئیات، دقت در اجزای برش خورده،ضخامت خطوط دور و نزدیک و شاید داخل کردن زندگی جاری در بنا به صورت گرافیکی! در این امر به شما کمک کند

مهلت تحویل کارها روز 1 شنبه 27 ام بهمن ماه 92

محل تحویل دفتر دکتر معماریان.(تحویل به شخص دکتر معماریان یا آقای سلطانی)

با تشکر

بهنام سلطانی