توضیحاتی در باب آموزش کلاس درس آشنایی با معماری اسلامی دکتر معماریان

درس آشنایی با معماری اسلامی با تدریس دکتر معماریان روزهای 2 شنبه هر هفته در ترم تحصیلی 92-1 :
این کلاس در حقیقت در ادامه ی درس گفتارهای مرحوم استاد محمد کریم پیرنیا و البته با توضیحات و خوانش مختص دکتر غلام حسین معماریان برگزار خواهد شد.
ارزشیابی دانشجویان کلاس در 4 مرتبه انجام خواهد شد.

1-امتحان میان ترم : بخش هایی از کتاب معماری ایرانی (بخش های : ا تا8 ،بخش های 13تا16، 18 ،20) (4 نمره)
2-امتحان پایان ترم: کل کتاب سبک شناسی معماری ایرانی (4 نمره)
*هردو امتحان به صورت تستی و تشریحی می باشند.
3-حضور فعال و پویای دانشجویان در سرکلاس و هم فکری و مشورت با یکدیگر و با اساتید( 1 تا 3 نمره)
4-تمرینات درس معماری اسلامی (12 نمره)
*تمرینات این کلاس به صورت فردی و گروهی صورت می پذیرد.
این تمرینات در ادامه ی کار های دانشجویان در درس برداشت از ابنیه ی تاریخی و با هدف تکمیل ،تدقیق و پربارترشدن کارهای دانشجویان انجام میشود. این تمرینات همچنین در فرآیند پژوهش های بلندمدت اساتید و گروه های مطالعاتی می تواند قرار بگیرد که بدون شک در اینجا نقش این تمرینات در جمع آوری مواد اولیه و حائز اهمیت برای پژوهشهای علمی پیرامون معماری ایرانی و لذا نقش تاثیر گذار دانشجویان به عنوان تیم های اولیه مشخص خواهد شد.
بنابراین مراتب تقدیر از دانشجویان برای شرکت ایشان در بخشی از این پروژه های علمی و مطالعاتیِ معماری به عمل خواهد آمد. بدون شک در کمترین کاری که هیئت های مطالعاتی به عمل خواهند آورد نام دانشجویانی که از پروژه های ایشان در تحقیقات استفاده شده است در فهرست تقدیر شوندگان ذکر خواهد شد که این می تواند علاوه بر سپاس و تقدیری که از ایشان به عمل می آید، بعدها در رزومه ی علمی دانشجویان نیز تاثیر داشته باشد.
دانشچویان همچنین می توانند در صورت علاقه به تیم های کوچک و بزرگ مطالعاتی و تحقیقاتی که اساتید (از جمله آقایان دکتر معماریان، مهندس صفایی پور و مهندس میرلطیفی و …)سرپرستی می کنندهمکاری داشته و نقش حائز اهمیتی ایفا کنند.
بخش بندی تمرینات کلاس :
1- نوشتن نرم افزار (PIXTILE) با کاربری پرداخت، دریافت و ترسییم خطوط بنایی از روی تصاویر در بخش اول و در بخش دوم فراهم آوردن امکانات لازم و کافی برای ترسیم یک خط بنایی با توجه به ایده ی اولیه ی هنرمند و دسته بندی های رایج موجود از این خط. این کار با سرپرستی آقای بهروز طحان زاده از دانشجویانی که در زمینه ی مطالعات رایانه ای در معماری ید طولایی دارند انجام خواهد پذیرفت.
2- مطالعه و بررسی بافت تاریخی شهر بابل که با در خواست تعدادی از دانشجویان کلاس با توجه به تخریب های اخیری که بر بدنه ی این بافت صورت گرفته به نظر کاری ضروری و البته بلند مدت خواهد بود. در این بخش دانشجویان با جمع آوری اطلاعات اولیه و مستندسازی وضع موجود این بافت و لکه های تشکیل دهنده ی آن شامل خانه ها، تکیه ها، مساجد و …می پردازند که با روش های مختلف نظیر عکس ، کروکی، پلان و برداشت های کلی و جزئی ار جزیئات انجام خواهد شد. ارائه ی نهایی بنا به تمام اطلاعات به دست آمده میتواند در قالب دفترچه ای 50*70 و یا100*70 صورت بگیرد.(بخشی از ورودی های 90)
3-ادامه ی کار گروهی از دانشجویان درس برداشت دکتر معماریان بر روی مسجد جامع کبیر یزد: این کار با توجه به گروههای اولیه و در همان حوزه هایی که این گروه ها هر کدام بر قسمتی از مسجد کار می کرده است، ادامه پیدا می کند و ارائه ی کار توسط ماکت های پیش¬نمون و ترسیمات رنگی و سیاه سفید، تصاویر پاناروما و جزئیات از بدنه ها و اجزا (محراب،روی گنبد، بدنه های شرقی و غربی،بدنه ی ایوان، نمای روبروی ایوان، مناره و سردر و …) صورت خواهد پذیرفت. (دانشجویان ورودی سال 89)
4- این بخش با محوریت خطوط بنایی در معماری اسلامی ایران انجام می شود. دراین بخش به دانشجویان تصاویر متفاوتی از مساجد و خانقاههای ایرانی (که توسط دکتر معماریان و تیم همکار ایشان تهیه شده اند) شامل شیخ صفی الدین اردبیلی، مسجد ساربان، جامع یزد، کاسه گران، چهار باغ و … داده خواهد شد که دانشجویان علاوه بر در آوردن هرکدام از نقوش در قالب ترسیماتی با نرم افزار اتوکد، به ارائه ی این خطوط بر بدنه هایی که بر آن ها شکل گرفته اند نیز خواهند پرداخت، بدین ترتیب که بعد از ترسیم فنی هر مجموعه خط، هم نشینی آنها در کنار هم با توجه به مستندات و تصاویر موجود بررسی و اعمال خواهد شد. (دانشجویان ورودی 88 و 90)
در ارائه ی نهایی این کار یکی از الگوهای خطی زیبا و خوش نقش در هرکار با مشورت با تیم همکاری انتخاب شده و با طبع و سلیقه ی دانشجویان به صورت ماکتی پیش نمون(prototype) ساخته و ارائه خواهد شد.
*** کلیه ی این طرح ها، تصاویر، نقشه ها و ماکت ها بعدا می توانند در نمایشگاهی در دانشکده و یا گالری های علمی-فرهنگی و یا در فضای دانشکده ی معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت (که متاسفانه چنگی به دل نمی زند) استفاده شود.